Hotline hỗ trợ khách hàng

E6000-5DS (O₂, CO, NO, NO₂, SO₂) - Máy phân tích khí thải E-instruments

E6000-5DS (O₂, CO, NO, NO₂, SO₂) - Máy phân tích khí thải E-instruments 
Model: E6000-5DS
Hãng sản xuất: E-instrument - Mỹ


 • Thông số kỹ thuật:
  - Đo các chỉ tiêu với giới hạn thang đo như sau:
  + O2:
  Loại đầu đo: điện hóa
  Dải đo: 0-25%; 
  Độ phân giải 1%,
  Độ chính xác: ±0.12% vol
  + CO (tự động bù H2 với bộ lọc NOx tích hợp):
  Loại đầu đo: điện hóa
  Dải đo: 0 - 8000 ppm; 
  Độ phân giải 1 ppm,
  Độ chính xác: ±10 ppm (0 - 200ppm); ±5 % rdg (201 - 2000ppm); ±10 % rdg (2001 - 8000ppm)
  + CO2 (tính toán):
  Loại đầu đo: tính toán
  Dải đo: 0 - 99.9% 
  Độ phân giải 0.1%,
  + NO:
  Loại đầu đo: điện hóa
  Dải đo: 0 - 5000 ppm; 
  Độ phân giải 1 ppm,
  Độ chính xác: ±5 ppm (0 - 100 ppm); ±5% rdg (101 - 5000ppm)
  + NO nồng độ thấp:
  Loại đầu đo: điện hóa
  Dải đo: 0 - 100.0 ppm; 
  Độ phân giải 0.1 ppm,
  Độ chính xác: ±1.5 ppm (0.0 - 40.0ppm); ±5% rdg (40.1 - 100.0ppm)
  + NOx:
  Loại đầu đo: tính toán
  Dải đo: 0 - 5000.0 ppm; 
  Độ phân giải 1 ppm,
  + SO2:
  Loại đầu đo: điện hóa
  Dải đo: 0 - 5000 ppm; 
  Độ phân giải 1 ppm,
  Độ chính xác: ±5 ppm (0 - 100 ppm); ±5% rdg (101 - 5000ppm)
  + Nhiệt độ không khí:
  Loại đầu đo: Pt100
  Dải đo: -10 đến 100 ˚C
  Độ phân giải 0.1 ˚C
  Độ chính xác: ±1 ˚C
  + Nhiệt độ khí:
  Loại đầu đo: Tc K
  Dải đo: -20 đến 1250 ˚C
  Độ phân giải 0.1 ˚C
  Độ chính xác: ±0.5 ˚C (-20 đến 100 ˚C); ±0.5% rdg (101 đến 1250 ˚C)
  + Áp suất:
  Loại đầu đo: bán dẫn
  Dải đo: ±0 - 80 inH₂O
  Độ phân giải 0.001 inH₂O
  Độ chính xác: ±1.0% rdg
  + Đo khí dư:
  Loại đầu đo: tính toán
  Dải đo: 0 - 850%
  Độ phân giải 1%
  + Hiệu suất cháy:
  Loại đầu đo: tính toán
  Dải đo: 0 - 100%
  Độ phân giải 0.1%


Thiết bị môi trường khác

Xem thêm >>

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 155
Tổng số truy cập: 287167